AKADEMIA JA

i jej założycielki

Skąd pomysł na autorski program rozwojowy dla dzieci i młodzieży?

Pomysł na stworzenie programów rozwoju emocjonalnego i społecznego dla dzieci narodził się w sercu naszej założycielki, Agnieszki Zielonki, w momencie, kiedy została mamą. Obserwując potrzebę bardziej kompleksowego wsparcia dzieci w obszarze emocji i inteligencji emocjonalnej, postanowiła działać. Lata praktyki i doświadczeń pozwoliły stworzyć sieć Ośrodków Akademii JA, która od blisko dekady wspiera rozwój dzieci poprzez programy „Oto JA”, „JA czyli kto?” i „Kto jak nie JA”.

Czym jest AKADEMIA JA?

Nasz program to innowacyjne podejście do edukacji, skupione na rozwoju emocjonalnym i społecznym naszych uczestników. Inspirując się najlepszymi praktykami oraz najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie psychologii i pedagogiki, powstał kompleksowy system nauki, który pozwala dzieciom odkrywać i rozwijać swoje emocjonalne kompetencje w sposób naturalny i atrakcyjny poprzez zabawę.

Co oferuje AKADEMIA JA?

Akademia JA opiera się na modelu duńskim, gdzie praca z emocjami jest priorytetem. Dzieci uczą się radzić sobie z emocjami, rozmawiać o nich, rozpoznawać je u siebie i innych oraz wypracowywać rozwiązania konfliktów. Dzięki temu, nasze dzieci mają szansę na świadome dorosłe życie, pełne pewności siebie i umiejętności radzenia sobie z trudnościami.

Dlaczego rozwój emocjonalny i społeczny jest tak istotny?

Obserwując dzieci w wieku przedszkolnym, widzimy potencjał i kreatywność, które często tracą na drodze do dorosłości. Nasz program stawia sobie za cel wsparcie w budowaniu zdrowego poczucia własnej wartości oraz umiejętności radzenia sobie z trudnościami, co pozwala dzieciom zachować swoją naturalną ciekawość i radość uczenia się przez całe życie.

Dołącz do Akademii JA Wąbrzeźno i zapewnij swojemu dziecku solidne fundamenty do przyszłego sukcesu już dziś!

 

Zajęcia   w ośrodku Akademii Ja „Świat Emocji” w Wąbrzeźnie prowadzi
Paulina Kiwała 

Paulina Kiwała -założycielka i właścicielka Ośrodka Akademii JA „Świat Emocji” w Wąbrzeźnie.

Certyfikowany trener programów OTO JA, JA CZYLI KTO I KTO JAK NIE JA, nauczyciel, trener, tutor, coach, prezeska Fundacji Manufaktura Kreatywnego Rozwoju.

Lubi ludzi, wierzy w ich możliwości, wspiera ich w rozwoju osobistym.

Od wielu lat współtworzy autorski projekt dla młodzieży Kreatywny Weekend.

Prywatnie mama Antka, Franka i Gabrysi, właścicielka dwóch owczarków niemieckich. Lubi czytać, gotować i podróżować.

tel. 692 311 056   e-mail. paulina@kiwala.eu

OTO JA

Program „Oto JA” uczy dzieci jak odnaleźć się ze sobą samym, swoim ciałem, ze swoimi emocjami i w tym cały nowym świecie, który je otacza. Program zaczyna uczyć interakcji i czytania zachowań społecznych, by finalnie rozwijać stabilne poczucie własnej wartości i umiejętność kooperacji.

Najmłodszych w tej drodze wspiera maskotka JA, towarzyszy im w rozwoju i prowadzi przez zawiłe meandry emocji. 

Maskotka JA dostała w 28 państwach Unii Europejskiej swój osobisty patent – prawo do własności wzoru wspólnotowego na podstawie Prawa Własności Przemysłowej oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jest wyjątkowa, oryginalna i niepowtarzalna – tak jak dzieci, z którymi pracuje.

Program „Oto JA” wspiera niezbędne kompetencje w zakresie rozwoju emocjonalnego i społecznego,  które oprócz rozwoju umysłowego i fizycznego są potrzebne do osiągnięcia przez dzieci tzw. „dojrzałości szkolnej”.

W ramach programu „Oto JA” proponujemy dwie grupy wiekowe:

„Oto JA – Pudełko talentów” (dzieci 3-4 letnie)

Pudełko talentów” zostało zaprojektowane tak, żeby wspierać najmłodsze dzieci w ich pierwszych krokach w przedszkolu i przygotowywać do roli ucznia. Udział w zajęciach daje dziecku poczucie sukcesu, aby chętnie uczyło się nowych umiejętności i radziło sobie z codziennymi wyzwaniami, a w konsekwencji stawało się coraz bardziej samodzielne. Przejście wszystkich kroków programu pozwala wychować osobę świadomą swoich emocji, dojrzałą, z adekwatnym poczuciem własnej wartości, asertywną i pewną siebie.

Dzieci podczas programu tworzą pudełko talentów, do którego zbierają swoje atuty, mocne strony, talenty, aby budować na nich poczucie własnej wartości.

W trakcie realizacji programu „Oto JA – Pudełko talentów”, dziecko ma okazję przede wszystkim poznać siebie, a także emocje jakich doświadcza człowiek. Bogaty zestaw zadań prowadzi dziecko przez kolejne kluczowe emocje – radość, zazdrość, złość, strach, smutek, a także doświadczenia emocjonalne im towarzyszące. Dziecko uczy się nazywać to, co przeżywa, a także zrozumieć odczucia innych. Zajęcia pozwalają dziecku odnaleźć się w sytuacjach trudnych, takich jak konflikt czy stres.

Oto JA – Podróż” (dzieci 5-6 letnie)

W “Podróży” przez emocje, w którą zabieramy dziecko, odkrywamy i nazywamy wewnętrzne stany. Prowadzi to do zrozumienia i akceptacji siebie, a w konsekwencji do budowania stabilnego poczucia własnej wartości. 

Dzieci podróżują z maskotką JA po krainie emocji, uczą się samoświadomości, pozytywnej komunikacji, współpracy, rozwiązywania potencjalnych konfliktów.

Realizacja programu „Oto JA – Podróż” pozwala dzieciom lepiej odnaleźć się w tym trudnym dla nich, pod względem emocjonalnym, wieku. Dziecko uczy się kim jest, czego doświadcza i nazywa swoje wewnętrzne stany. Dzięki zajęciom dzieci pięcioletnie zaczynają budować na solidnych  podstawach poczucie własnej wartości, a dzieci sześcioletnie i ich otoczenie, spokojniej przechodzą przez ten pełen burz emocjonalnych etap rozwoju.

„JA CZYLI KTO”

Pomaga dzieciom i młodzieży odnaleźć się w nowej rzeczywistości, z nowymi emocjami, które towarzyszą rozpoczęciu nauki w szkole, dojrzewaniu, zawieraniu nowych znajomości, szukaniu własnej tożsamości.

“JA czyli kto?” pokazuje dzieciom ich “nową starą” odsłonę. Już trochę osadzone w sobie zdążyły się oswoić ze sobą, zmierzyć się z rzeczywistością i odnaleźć w niej. W tym czasie biologia płata im figla i ciało zaczyna się zmieniać a emocje szaleją. Dzieci znowu szukają siebie, swojej tożsamości, a co dla nich najtrudniejsze – często w innym, mniej sprzyjającym otoczeniu.

Rodzice i nauczyciele mówią o tych dzieciach: „ciągle gada”, „wiecznie dyskutuje”, „emocje w nim hulają”. Program „JA czyli kto?” jest odpowiedzią na te problemy: uczy jak rozwiązywać konflikty, a także jak być asertywnym, dbać o swoje i cudze granice.

W ramach programu „Oto JA” proponujemy trzy grupy wiekowe:

„JA czyli kto? – JA” (dzieci 7-8 letnie)

Program “JA” został tak zaprojektowany, aby wspierać dzieci w pierwszych latach szkoły podstawowej. Pomaga radzić sobie z pojawiającym się w tym czasie lękiem związanym z funkcjonowaniem w społeczeństwie, a także pozwala zrozumieć potrzeby i emocje innych.

Początek szkoły podstawowej to newralgiczny dla dzieci czas w kwestii poczucia własnej wartości. Dzieci potrafią już bardziej niż przedszkolaki kontrolować emocje, nie oznacza to jednak, że tych emocji jest mniej.  Wrażliwość dzieci dotyczy głównie ich osoby-chcą być akceptowane, kochane, doceniane. Program pomaga dzieciom w akceptacji ich emocjonalności. Daje podstawy do skutecznego nazywania i rozumienia wewnętrznych  odczuć. Pomaga w budowaniu stabilnego obrazu swojej osoby, niezależnego od bodźców zewnętrznych.

„JA czyli kto? – TY” (dzieci 9-11 letnie)

Program „TY” Pomaga radzić sobie dziecku z jego dużą wrażliwością, ponieważ w tym wieku łatwo jest je skrzywdzić i sprawić przykrość, szczególnie ważna jest dla niego akceptacja i aprobata. Kolejną trudnością, którą program pozwala przepracować jest rosnąca agresja wśród chłopców i ostracyzm u dziewczynek. Program skupia się na rozwoju inteligencji emocjonalnej i empatii opierających się na uwadze, aktywnym słuchaniu, odczuwaniu rezonansu emocjonalnego, a także uruchomieniu duchowości.

Dzięki zajęciom młodzież nauczy się działania na rzecz istotnych wartości i dobra wspólnego, a przede wszystkim, na rzecz siebie. Młody człowiek dowie się, w jaki sposób pokierować swoje emocje, tak by wpływały na konstruktywne działanie. Pozna również metody radzenia sobie ze stresem i złością oraz sposoby ułatwiające pracę na pozytywnych emocjach.

„JA czyli kto? – MY” (dzieci 12-14 letnie)

Program „MY” dedykowany jest młodzieży w trudnym dla nich i otoczenia okresie dojrzewania. Zmieniające się ciało i psychika powoduje zawirowania w głowie młodego człowieka. Program wspiera budowanie realnego obrazu “ja”, stabilnego poczucia własnej wartości, zrozumienia swoich i cudzych emocji, akceptacji dla emocji trudnych.

Pod koniec szkoły podstawowej trudno jest określić czy młody człowiek jest jeszcze dzieckiem czy już zaczyna być dorosłym. Jest to trudny do określenia stan przede wszystkim dla młodej osoby go doświadczającej, która musi na nowo zrozumieć i zbudować swoje “ja”. Program „MY” pozwala młodemu człowiekowi łatwiej przejść przez ten burzliwy okres – pomaga zrozumieć swoje uczucia, zbudować stabilną tożsamość, zaakceptować siebie. Młody człowiek uczy się jak prawidłowo komunikować się i rozwiązywać konflikty, świadomie akceptując swoje i cudze potrzeby.

Czas trwania programu oraz metody:

Zajęcia w ramach programu „Oto JA” i „JA czyli kto?” mają charakter warsztatowy i są dopasowane pod kątem metod, tematyki i potrzeb do wieku danej grupy – dzieci i młodzież poprzez zabawę, gry interakcyjne, pracę indywidualną i w grupach uczą się czym są emocje, jak je wyrażać i jak sobie z nimi radzić. Dodatkowo pracują nad samoświadomością, komunikacją, rozwiązywaniem konfliktów, asertywnością czy pewnością siebie.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. W zależności od wieku, czas trwania jednych zajęć to 2×30 minut +15 minut przerwy dla “Oto JA” w przedszkolach oraz 2×60 minut + 15 min przerwy dla “JA czyli kto?” w szkołach podstawowych. Kurs (jeden program), trwa rok i obejmuje 30 spotkań.

"OTO JA" LICZY I EKSPERYMENTUJE

OTO JA LICZY I EKSPERYMENTUJE to program, który poprzez zabawę wprowadza dziecko w świat pojęć matematycznych. Został opracowany na podstawie założeń koncepcji „Dziecięca matematyka” autorstwa prof. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej – autorytetu w zakresie edukacji matematycznej dzieci, która tworzy metody pracy na podstawie wieloletnich badań nad możliwościami umysłowymi dzieci, uzdolnieniami matematycznymi oraz przyczynami niepowodzeń szkolnych.

Program OTO JA LICZY I EKSPERYMENTUJE został tak opracowany, aby skutecznie łączył zabawę w atmosferze przeżywania przygody z realizacją reguł decydujących o skuteczności wspierania rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną. Główne z nich to: zasada osobistych doświadczeń dziecka, dopasowanie treści kształcenia do możliwości umysłowych dziecka, interioryzacja, symbioza rozwoju intelektualnego z emocjonalnym, otwartość na kreatywność, twórcze myślenie i dziecięcą logikę.

Realizacja programu OTO JA LICZY I EKSPERYMENTUJE ma na celu wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, rozwijanie kompetencji matematycznych, kształtowanie kompetencji społecznych oraz odporności emocjonalnej dzieci przy jednoczesnym dostarczaniu takich przeżyć jak satysfakcja i radość.

OTO JA LICZY I EKSPERYMENTUJE to cykl 30 spotkań z niezwykłym Stworkiem JA, który zabiera dzieci w kosmiczną podróż. Odwiedzając kolejne planety Układu Słonecznego dzieci poznają tajemnice matematycznego świata. m „MY” dedykowany jest młodzieży w trudnym dla nich i otoczenia okresie dojrzewania. Zmieniające się ciało i psychika powoduje zawirowania w głowie młodego człowieka. Program wspiera budowanie realnego obrazu “ja”, stabilnego poczucia własnej wartości, zrozumienia swoich i cudzych emocji, akceptacji dla emocji trudnych.

Przygody matematyczne są przeplatane zajęciami podczas, których dzieci poznają proste techniki pamięciowe, bawią się grając w KOSMICZNE BINGO oraz eksperymentują poznając zjawiska fizyczne i chemiczne, prowadząc obserwacje, ucząc się przy tym analizowania, przewidywania i wyciągania wniosków.

Program "KTO JAK NIE JA?"

CZY CHCESZ ?
Jeszcze lepiej poznać siebie, odkryć swoją wewnętrzną siłę, budować zdrowe, trwałe relacje i dobrze radzić sobie ze stresem?
Proponujemy CI program wspierający rozwój emocjonalny i społeczny!
Wchodzenie w dorosłość nie zawsze jet łatwe. Relacje z innymi, pojawiające się problemy, piętrzące się w głowie wątpliwości i niepewność, wymagająca nie tylko siły i odwagi do stawiani im czoła, również wysokiej samoświadomości, która pomaga nam skutecznie działać.
Jak w dzisiejszym świecie odnaleźć siebie?
W tym wyzwaniu pomaga Kto jak nie JA?, który zabierze Cię w magiczną podróż wgłąb siebie.